Telefonické objednávky 0903 669 446

O nás

GALE s.r.o.

Predaj, montáž, servis navijakov
a offroad príslušenstva

konateľ PhDr. Gabriel Machovčák,
Staškov 642, 023 53 Staškov
E-mail: info@navijakyshop.sk
E-shop: www.navijakyshop.sk

IČO: 46138820
DIČ:SK2023252902

Číslo účtu: 4013544697/7500 (ČSOB)

Tel: +421 903 669 446

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha podľa zákonu
č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
041-430 26 12
0903 802 451

Firma GALE s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Žilina po číslom: 54620/L
Obchodné meno:  GALE s.r.o.  
Sídlo:  Staškov 642
Staškov 023 53
 
IČO:  46 138 820  
Deň zápisu:  28.04.2011  
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným